Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Patrik Tolf
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Patrik Tolf
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Vitrolife AB
Emittentens LEI-kod
5493001WDZMONMSPPR49
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Vitrolife AB SE0000816043 Förvärv 2 000 Antal 247,8612 SEK 2022-04-29 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Vitrolife AB SE0000816043 Förvärv 2022-04-29 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 247,8612 SEK
<< Tillbaka