Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Falkenbergs Sparbank
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Göran Bengtsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Swedbank AB
Emittentens LEI-kod
M312WZV08Y7LYUC71685
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Swedbank AB serie A SE0000242455 Förvärv 315 000 Antal 155,9206 SEK 2022-05-02 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Swedbank AB serie A SE0000242455 Förvärv 2022-05-02 NASDAQ STOCKHOLM AB 315 000 (Antal) 155,9206 SEK
<< Tillbaka