Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
My Maria Perrone
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
My Maria Perrone
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Nordic Entertainment Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493006E0IJD0DHJSR89
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Nordic Entertainment Group AB ser. B SE0012116390 Förvärv 24 Antal 316,90 SEK 2022-05-03 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Nordic Entertainment Group AB ser. B SE0012116390 Förvärv 291 Antal 317,20 SEK 2022-05-03 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Nordic Entertainment Group AB ser. B SE0012116390 Förvärv 2022-05-03 NASDAQ STOCKHOLM AB 315 (Antal) 317,17714285714285714285714286 SEK
<< Tillbaka