Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anna-Karin Nyman
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anna-Karin Nyman
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Castellum Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300GU5OHTR1T5IY68
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie aktier SE0000379190 Förvärv 487 Antal 184,75 SEK 2022-05-04 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
aktier SE0000379190 Förvärv 2022-05-04 Utanför handelsplats 487 (Antal) 184,75 SEK
<< Tillbaka