Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jessica Söderdahl
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Anders Danielsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Skanska AB
Emittentens LEI-kod
549300K2M38J15KVSY27
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 1 000 Antal 172,77 SEK 2022-05-04 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 2022-05-04 Utanför handelsplats 1 000 (Antal) 172,77 SEK
<< Tillbaka