Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jessica Söderdahl
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Anders Danielsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Korrigering av handelsplats. Ändrat från utanför handelsplats till Nasdaq Stockholm. Ändring av LEIkod. Ändrat från inaktiv kod för bolaget till aktiv kod för bolaget.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Skanska AB
Emittentens LEI-kod
549300UINV5RINHGMG07
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 1 000 Antal 172,77 SEK 2022-05-04 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 2022-05-04 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 000 (Antal) 172,77 SEK
<< Tillbaka