Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ulf Larsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ulf Larsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Emittentens LEI-kod
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Svenska Cellulosa AB SCA ser. A SE0000171886 Förvärv 6 000 Antal 179,786 SEK 2022-05-06 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Svenska Cellulosa AB SCA ser. A SE0000171886 Förvärv 2022-05-06 Utanför handelsplats 6 000 (Antal) 179,786 SEK
<< Tillbaka