Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jan Larsen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jan Larsen
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
INVISIO AB
Emittentens LEI-kod
54930054EB7KX3MY2Q11
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie INVISIO AB SE0001200015 Förvärv 17 000 Antal 70,90 SEK 2022-05-04 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
INVISIO AB SE0001200015 Förvärv 2022-05-04 Utanför handelsplats 17 000 (Antal) 70,90 SEK
<< Tillbaka