Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Pär Lars Gellerfors
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Pär Lars Gellerfors
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BioArctic AB
Emittentens LEI-kod
549300Y0OI2WVUNHLC33
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BioArctic AB ser. B SE0010323311 Förvärv 6 900 Antal 70,90 SEK 2022-05-10 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BioArctic AB ser. B SE0010323311 Förvärv 2022-05-10 NASDAQ STOCKHOLM AB 6 900 (Antal) 70,90 SEK
<< Tillbaka