Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Hanna Larsson Brandström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hanna Larsson Brandström
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Castellum Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300GU5OHTR1T5IY68
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Castellum AB SE0000379190 Förvärv 100 Antal 177,40 SEK 2022-05-10 Utanför handelsplats
Aktie Castellum AB SE0000379190 Förvärv 225 Antal 204,60 SEK 2022-02-28 Utanför handelsplats
Aktie Castellum AB SE0000379190 Förvärv 25 Antal 214,70 SEK 2022-02-18 Utanför handelsplats
Aktie Castellum AB SE0000379190 Förvärv 10 Antal 209,90 SEK 2022-01-27 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Castellum AB SE0000379190 Förvärv 2022-05-10 Utanför handelsplats 100 (Antal) 177,40 SEK
Castellum AB SE0000379190 Förvärv 2022-02-28 Utanför handelsplats 225 (Antal) 204,60 SEK
Castellum AB SE0000379190 Förvärv 2022-02-18 Utanför handelsplats 25 (Antal) 214,70 SEK
Castellum AB SE0000379190 Förvärv 2022-01-27 Utanför handelsplats 10 (Antal) 209,90 SEK
<< Tillbaka