Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Sparbanken Skåne AB (publ)
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Bo Bengtsson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Korrigering av anmälningsskyldig, belopp istället för volym samt tillgägg av ytterligare ett ränteswapavtal.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Swedbank AB
Emittentens LEI-kod
M312WZV08Y7LYUC71685
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Swap Ränteswapavtal EZSG0WNC4395 Teckning 200 000 000 Belopp 200 000 000,00 SEK 2022-05-11 SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
Swap Ränteswapavtal EZ79L5C4NFR3 Teckning 200 000 000 Belopp 200 000 000,00 SEK 2022-05-11 SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Ränteswapavtal EZSG0WNC4395 Teckning 2022-05-11 SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER 200 000 000 (Belopp) 200 000 000,00 SEK
Ränteswapavtal EZ79L5C4NFR3 Teckning 2022-05-11 SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER 200 000 000 (Belopp) 200 000 000,00 SEK
<< Tillbaka