Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Cristina Glad
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Cristina Glad
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Abera Bioscience AB
Emittentens LEI-kod
549300IO3Q8IE2FDUS29
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 6 000 Antal 7,98 SEK 2022-05-12 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 2022-05-12 SPOTLIGHT STOCK MARKET 6 000 (Antal) 7,98 SEK
<< Tillbaka