Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Raymond Clarke
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Raymond Clarke
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
INVISIO AB
Emittentens LEI-kod
54930054EB7KX3MY2Q11
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie INVISIO AB SE0001200015 Förvärv 12 000 Antal 69,60 SEK 2022-05-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
INVISIO AB SE0001200015 Förvärv 2022-05-11 Utanför handelsplats 12 000 (Antal) 69,60 SEK
<< Tillbaka