Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Granlunden AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Karl-Axel Granlund
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Peab AB
Emittentens LEI-kod
549300FQS4VD3153I854
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Peab AB ser. B SE0000106205 Förvärv 2 000 Antal 69,4435 SEK 2022-05-09 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Peab AB ser. B SE0000106205 Förvärv 2022-05-09 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 69,4435 SEK
<< Tillbaka