Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anette Frumerie
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anette Frumerie
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Lindab International AB
Emittentens LEI-kod
549300WLJW1DYCICD377
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Lindab International AB SE0001852419 Förvärv 68 Antal 185,90 SEK 2022-05-13 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Lindab International AB SE0001852419 Förvärv 532 Antal 186,00 SEK 2022-05-13 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Lindab International AB SE0001852419 Förvärv 2022-05-13 NASDAQ STOCKHOLM AB 600 (Antal) 185,98866666666666666666666667 SEK
<< Tillbaka