Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Ström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Ström
Befattning för person i ledande ställning
Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Cloetta AB
Emittentens LEI-kod
549300CSLHPO6Y1AZN37
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Cloetta AB ser. B SE0002626861 Förvärv 2 757 Antal 22,70 SEK 2022-05-16 DANSKE BANK A/S - SYSTEMATIC INTERNALISER
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Cloetta AB ser. B SE0002626861 Förvärv 2022-05-16 DANSKE BANK A/S - SYSTEMATIC INTERNALISER 2 757 (Antal) 22,70 SEK
<< Tillbaka