Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anders Ericsson
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Anders Ericsson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Köp gjort av barn. Fyllde i barnets namn
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Abera Bioscience AB
Emittentens LEI-kod
549300IO3Q8IE2FDUS29
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 2 000 Antal 7,93 SEK 2022-05-13 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 2022-05-13 SPOTLIGHT STOCK MARKET 2 000 (Antal) 7,93 SEK
<< Tillbaka