Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mats Lundgren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mats Lundgren
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Abera Bioscience AB
Emittentens LEI-kod
549300IO3Q8IE2FDUS29
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 7 000 Antal 8,02 SEK 2022-05-13 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 6 000 Antal 8,01 SEK 2022-05-13 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 6 535 Antal 7,90 SEK 2022-05-16 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 856 Antal 8,29 SEK 2022-05-17 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 2022-05-13 SPOTLIGHT STOCK MARKET 13 000 (Antal) 8,01538462 SEK
Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 2022-05-16 SPOTLIGHT STOCK MARKET 6 535 (Antal) 7,90 SEK
Abera Bioscience SE0015245097 Förvärv 2022-05-17 SPOTLIGHT STOCK MARKET 856 (Antal) 8,29 SEK
<< Tillbaka