Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tore Ingemar Hallberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tore Ingemar Hallberg
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Archelon Natural Resources AB
Emittentens LEI-kod
549300YSUH5GW3PYCW86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) ALONNRA IA SE0017885411 Förvärv 6 673 152 Antal 0,012 SEK 2022-05-18 Utanför handelsplats
BTA (betald tecknad aktie) ALONNRB IA SE0017885429 Förvärv 11 020 055 Antal 0,012 SEK 2022-05-18 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ALONNRA IA SE0017885411 Förvärv 2022-05-18 Utanför handelsplats 6 673 152 (Antal) 0,012 SEK
ALONNRB IA SE0017885429 Förvärv 2022-05-18 Utanför handelsplats 11 020 055 (Antal) 0,012 SEK
<< Tillbaka