Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Svipdag AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Claes-Henrik Julander
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300Q62J8QZJ5TGJ71
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie K2A Knaust & Andersson Fastigheter B SE0010520254 Förvärv 77 000 Antal 25,9767 SEK 2022-05-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B SE0010520254 Förvärv 2022-05-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 77 000 (Antal) 25,9767 SEK
<< Tillbaka