Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mats Lundgren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mats Lundgren
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Abera Bioscience AB
Emittentens LEI-kod
549300IO3Q8IE2FDUS29
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Spotlight Group SE0014704763 Förvärv 3 823 Antal 9,59 SEK 2022-05-18 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Spotlight Group SE0014704763 Förvärv 2022-05-18 SPOTLIGHT STOCK MARKET 3 823 (Antal) 9,59 SEK
<< Tillbaka