Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fernando Andreu
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Fernando Andreu
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
2cureX AB
Emittentens LEI-kod
549300SFOL75WIYF2O80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie 2cureX AB SE0010468124 Förvärv 6 754 Antal 12,3856 SEK 2022-06-02 FIRST NORTH DENMARK -SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
2cureX AB SE0010468124 Förvärv 2022-06-02 FIRST NORTH DENMARK -SME GROWTH MARKET 6 754 (Antal) 12,3856 SEK
<< Tillbaka