Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Michael Wrang Mortenssen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Michael Wrang Mortenssen
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BONESUPPORT HOLDING AB
Emittentens LEI-kod
549300COLY053IGTLD63
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BONEX SE0009858152 Förvärv 1 000 Antal 57,70 SEK 2022-05-20 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONEX SE0009858152 Förvärv 300 Antal 57,00 SEK 2022-05-24 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONEX SE0009858152 Förvärv 500 Antal 58,00 SEK 2022-06-01 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONEX SE0009858152 Förvärv 500 Antal 57,70 SEK 2022-05-20 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BONEX SE0009858152 Förvärv 2022-05-20 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 500 (Antal) 57,70 SEK
BONEX SE0009858152 Förvärv 2022-05-24 NASDAQ STOCKHOLM AB 300 (Antal) 57,00 SEK
BONEX SE0009858152 Förvärv 2022-06-01 NASDAQ STOCKHOLM AB 500 (Antal) 58,00 SEK
<< Tillbaka