Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Erik Gustaf Henrik Sundell
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Erik Gustaf Henrik Sundell
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Eltel AB
Emittentens LEI-kod
549300QPTTHTI8KCH937
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Eltel AB SE0006509949 Förvärv 700 Antal 7,90 SEK 2022-06-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Eltel AB SE0006509949 Förvärv 2022-06-14 NASDAQ STOCKHOLM AB 700 (Antal) 7,90 SEK
<< Tillbaka