Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Maria Hägglund Morin
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Maria Hägglund Morin
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoption 2022/2025 SE0010948588 Förvärv 20 000 Antal 1,29 SEK 2022-06-16 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoption 2022/2025 SE0010948588 Förvärv 2022-06-16 Utanför handelsplats 20 000 (Antal) 1,29 SEK
<< Tillbaka