Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fredrik Navjord
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Fredrik Navjord
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Sdiptech AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300JBO7VTEGMRW310
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Sdiptech AB ser. B SE0003756758 Förvärv 240 Antal 261,00 SEK 2022-06-20 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Sdiptech AB ser. B SE0003756758 Förvärv 2022-06-20 NASDAQ STOCKHOLM AB 240 (Antal) 261,00 SEK
<< Tillbaka