Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Bengt Lejdström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Bengt Lejdström
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Sdiptech AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300JBO7VTEGMRW310
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Sdiptech AB ser. B SE0003756758 Avyttring 4 400 Antal 259,73 SEK 2022-06-15 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Sdiptech AB ser. B SE0003756758 Avyttring 2022-06-15 NASDAQ STOCKHOLM AB 4 400 (Antal) 259,73 SEK
<< Tillbaka