Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Åsa Skog
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Åsa Skog
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Elon AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300BD5VFRJS5HFW64
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Förvärv 31 000 Antal 4,47 SEK 2022-07-01 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Förvärv 2022-07-01 Utanför handelsplats 31 000 (Antal) 4,47 SEK
<< Tillbaka