Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Peter Erik Daniel Ekelund
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Peter Erik Daniel Ekelund
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Eyeonid Group AB
Emittentens LEI-kod
549300G0YWS61EEZQE20
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Eyeonid Group SE0007280482 Förvärv 1 000 000 Antal 0,139 SEK 2022-07-01 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Eyeonid Group SE0007280482 Förvärv 2022-07-01 NORDIC SME 1 000 000 (Antal) 0,139 SEK
<< Tillbaka