Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Per Arne Wargéus
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per Arne Wargéus
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Advenica AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493000RSYC7Q56WHO76
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsrätt/Uniträtt Advenica AB TR SE0018068132 Lösen minskning 200 000 Antal 0,00 SEK 2022-07-04 FIRST NORTH SWEDEN
BTA (betald tecknad aktie) Advenica AB BTA SE0018068140 Teckning 40 000 Antal 9,00 SEK 2022-07-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Advenica AB TR SE0018068132 Lösen minskning 2022-07-04 FIRST NORTH SWEDEN 200 000 (Antal) 0,00 SEK
Advenica AB BTA SE0018068140 Teckning 2022-07-05 FIRST NORTH SWEDEN 40 000 (Antal) 9,00 SEK
<< Tillbaka