Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ola Alfredsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ola Alfredsson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Advenica AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493000RSYC7Q56WHO76
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Advenica AB BTA SE0018068140 Teckning 2 000 Antal 9,00 SEK 2022-07-06 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Advenica AB BTA SE0018068140 Teckning 2022-07-06 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 9,00 SEK
<< Tillbaka