Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Peter Ekerling
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Peter Ekerling
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Imint Image Intelligence AB
Emittentens LEI-kod
254900KJGRO1X6E2O436
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Imint Förvärv 153 Antal 31,50 SEK 2022-07-08 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Imint Förvärv 2022-07-08 SPOTLIGHT STOCK MARKET 153 (Antal) 31,50 SEK
<< Tillbaka