Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lennart Johansson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lennart Johansson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BONESUPPORT HOLDING AB
Emittentens LEI-kod
549300COLY053IGTLD63
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 3 000 Antal 69,99 SEK 2022-07-14 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 2022-07-14 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 3 000 (Antal) 69,99 SEK
<< Tillbaka