Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Bera Holding i Lund AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Ove Linde
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Advenica AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493000RSYC7Q56WHO76
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsrätt/Uniträtt Advenica AB TR SE0018068132 Lösen minskning 2 777 775 Antal 0,00 SEK 2022-07-15 Utanför handelsplats
BTA (betald tecknad aktie) Advenica AB BTA SE0018068140 Teckning 555 555 Antal 9,00 SEK 2022-07-15 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Advenica AB TR SE0018068132 Lösen minskning 2022-07-15 Utanför handelsplats 2 777 775 (Antal) 0,00 SEK
Advenica AB BTA SE0018068140 Teckning 2022-07-15 Utanför handelsplats 555 555 (Antal) 9,00 SEK
<< Tillbaka