Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Emil Billbäck
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Emil Billbäck
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BONESUPPORT HOLDING AB
Emittentens LEI-kod
549300COLY053IGTLD63
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Avyttring 92 450 Antal 68,14 SEK 2022-07-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Avyttring 2022-07-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 92 450 (Antal) 68,14 SEK
<< Tillbaka