Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Annelie Aava Vikner
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Annelie Aava Vikner
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BONESUPPORT HOLDING AB
Emittentens LEI-kod
549300COLY053IGTLD63
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Avyttring 6 000 Antal 65,40 SEK 2022-07-29 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Avyttring 2022-07-29 NASDAQ STOCKHOLM AB 6 000 (Antal) 65,40 SEK
<< Tillbaka