Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
THORBJORN WARIN
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
THORBJORN WARIN
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adverty AB
Emittentens LEI-kod
894500IE8D5SS15O5R66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Option Adverty AB SE0011724889 Tilldelning 12 000 Antal 0,16 SEK 2022-07-01 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adverty AB SE0011724889 Tilldelning 2022-07-01 Utanför handelsplats 12 000 (Antal) 0,16 SEK
<< Tillbaka