Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mia Sandberg Lundblad
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mia Sandberg Lundblad
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ARCEDE PHARMA AB
Emittentens LEI-kod
894500OS4F60OWDHN164
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arcede Phar AK SE0018168742 Teckning 25 000 Antal 2,15 SEK 2022-08-10 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arcede Phar AK SE0018168742 Teckning 2022-08-10 Utanför handelsplats 25 000 (Antal) 2,15 SEK
<< Tillbaka