Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jan Nilsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jan Nilsson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Pris per enhet / viktat snittpris har ändrats till 0 SEK efter kontakt med er.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Aerowash AB publ.
Emittentens LEI-kod
2549007OMS3MNL0LIP65
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Aerowash B SE0009346299 Utdelning mottagen 5 580 Antal 0,00 SEK 2022-08-16 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Aerowash B SE0009346299 Utdelning mottagen 2022-08-16 Utanför handelsplats 5 580 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka