Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anna Benjamin
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anna Benjamin
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AGES Industri AB
Emittentens LEI-kod
549300QEPSBRNGPQIM12
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Ages Industri AB ser. B SE0005799046 Arv mottagen 2 400 Antal 0,00 SEK 2022-08-17 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Ages Industri AB ser. B SE0005799046 Arv mottagen 2022-08-17 Utanför handelsplats 2 400 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka