Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Petter Gunnar Berggren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Petter Gunnar Berggren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Candles Scandinavia AB
Emittentens LEI-kod
549300C84CYU5XE6YG89
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 2 000 Antal 77,1899 SEK 2022-08-29 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 2 000 Antal 76,58 SEK 2022-08-29 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 3 000 Antal 74,83 SEK 2022-08-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 2022-08-29 FIRST NORTH SWEDEN 4 000 (Antal) 76,88495 SEK
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 2022-08-31 FIRST NORTH SWEDEN 3 000 (Antal) 74,83 SEK
<< Tillbaka