Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Garcap Investment AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Viktor Garmiani
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Candles Scandinavia AB
Emittentens LEI-kod
549300C84CYU5XE6YG89
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Lån återgång ökning 1 200 Antal 0,00 SEK 2022-09-03 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Lån återgång ökning 2022-09-03 Utanför handelsplats 1 200 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka