Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jonas Söderqvist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jonas Söderqvist
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ADVT
Emittentens LEI-kod
894500IE8D5SS15O5R66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Adverty SE0011724889 Teckning 200 000 Antal 0,16 SEK 2022-07-31 Utanför handelsplats
Aktie Adverty SE0011724889 Förvärv 6 000 Antal 2,78 SEK 2022-08-19 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adverty SE0011724889 Förvärv 1 500 Antal 2,03 SEK 2022-09-07 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adverty SE0011724889 Förvärv 6 500 Antal 2,05 SEK 2022-09-07 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adverty SE0011724889 Teckning 2022-07-31 Utanför handelsplats 200 000 (Antal) 0,16 SEK
Adverty SE0011724889 Förvärv 2022-08-19 FIRST NORTH SWEDEN 6 000 (Antal) 2,78 SEK
Adverty SE0011724889 Förvärv 2022-09-07 FIRST NORTH SWEDEN 8 000 (Antal) 2,04625 SEK
<< Tillbaka