Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
CHRISBO Management AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Christian Borell
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Candles Scandinavia AB
Emittentens LEI-kod
549300C84CYU5XE6YG89
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 6 000 Antal 77,077 SEK 2022-09-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 2022-09-05 FIRST NORTH SWEDEN 6 000 (Antal) 77,077 SEK
<< Tillbaka