Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Markus Åkerstedt
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Markus Åkerstedt
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie SEAFIRE01 SE0015245758 Avyttring 10 000 Antal 27,00 SEK 2022-09-09 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
SEAFIRE01 SE0015245758 Avyttring 2022-09-09 FIRST NORTH SWEDEN 10 000 (Antal) 27,00 SEK
<< Tillbaka