Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rickard Riblom
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rickard Riblom
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adventure Box Technology AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493005PSC3EZ13SXU12
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adventure Box Technology AB SE0012955276 Förvärv 42 365 Antal 1,34 SEK 2022-09-13 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adventure Box Technology AB SE0012955276 Förvärv 2022-09-13 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 42 365 (Antal) 1,34 SEK
<< Tillbaka