Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Verena Schiller
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Verena Schiller
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Elekta AB (publ)
Emittentens LEI-kod
54930044O54BK617EP80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Elekta AB SE0000163628 Förvärv 5 100 Antal 5,46 EUR 2022-09-16 TRADEGATE EXCHANGE
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Elekta AB SE0000163628 Förvärv 2022-09-16 TRADEGATE EXCHANGE 5 100 (Antal) 5,46 EUR
<< Tillbaka