Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Johan Bennarsten
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Johan Bennarsten
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 8 825 Antal 23,98 SEK 2022-09-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2 000 Antal 22,90 SEK 2022-06-17 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 174 Antal 22,70 SEK 2022-06-16 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2022-09-22 FIRST NORTH SWEDEN 8 825 (Antal) 23,98 SEK
Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2022-06-17 FIRST NORTH SWEDEN 2 000 (Antal) 22,90 SEK
Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2022-06-16 FIRST NORTH SWEDEN 174 (Antal) 22,70 SEK
<< Tillbaka