Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Emil Westergren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Emil Westergren
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Imint Image Intelligence AB
Emittentens LEI-kod
254900KJGRO1X6E2O436
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Imint TO 2022/25 Förvärv 2 000 Antal 2,85 SEK 2022-09-22 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Imint TO 2022/25 Förvärv 2022-09-22 Utanför handelsplats 2 000 (Antal) 2,85 SEK
<< Tillbaka