Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anders Berggren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anders Berggren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AGES Industri AB
Emittentens LEI-kod
549300QEPSBRNGPQIM12
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Ages Industri AB ser. B SE0005799046 Förvärv 5 000 Antal 45,00 SEK 2022-10-28 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Ages Industri AB ser. B SE0005799046 Förvärv 2022-10-28 FIRST NORTH SWEDEN 5 000 (Antal) 45,00 SEK
<< Tillbaka